Picture
Pro hnojení rostlin není vždy třeba pořizovat "umělá" hnojiva, ale lze využít i něco, co se u vás v domácnosti nebo zahrádce nachází... zde je namátkou pár tipů:

1) Kompost - staré známé. Ideální forma hnojení, nenáročné (relativně) na přípravu, horší z hlediska časového (trvá jeho "vyzrání"). Použití téměř univerzální.

2) Dřevěný popel - je specifické hnojivo, obsahuje zejména vápník, draslík a fosfor. Lze ho použít prostřednictvím kompostu (tedy přidat popel do kompostu) nebo samostatně, ovšem nikdy ke kyselomilným rostlinám.

3) Listí - spadané listí ze stromů lze využít na jaře dalšího roku k pohnojení rostlin, keřů a stromů, necháme-li je uzavřené ve velkých pytlích či zakopeme-li je do záhonů. Pro tento účel (ani do kompostu) nepoužíváme zásadně listí z ořešáku.

4) Zelené hnojení - pěstování, posečení a zapravení určitých rostlin pomáhá pohnojit záhony v době, kdy jsou "bez užitku", tedy v době, kdy jsou neobsazené nebo po sklizni. Více o jednotlivých rostlinách určených pro zelené hnojení viz zde nebo zde

5) Kopřivová jícha - jako hnojivo a možná i repelent na hmyz lze použít dlouho naložené kopřivy v dešťové vodě (nikoli v kovovém vědru) - ideálně 14 dní. Popis konkrétní přípravy lze nalézt např. zde.

6) Odpad z domácnosti - také jednotlivé "odpadky" se dají použít přímo jako hnojivo bez nutnosti zpracování v rámci kompostu; jedná se např. o banánové slupky (lze použít při sadbě), skořápky od vajíček (rozdrcenými skořápkami lze přihnojit např. rajčata), moč (tady se nejedná o klasický odpad, ovšem hnojit se jí dá taktéž).

_____________________________

Have you tried any natural fertilizer? They are for free (mostly), all-purpose (at least few of them) and unlimited... try these:

1) Compost - well-known, best univerzal fertilizer; however, its preparation, although simple, is long.

2) Wood ashes - fertilizer rich in calcium, potassium and phosphorus. You may use it though compost or independently, never to fertilize acidophilic plants.

3) Leaves - leaves from trees may be used in spring as to fertilize plants, bushes or trees if preserved in bags or dug in beds. Beware of walnut tree leaves.

4) Green fertilizer - certain plants may be used to fertilize beds; you can sow, mow and bury these plants and fertilize the soil while unused or after harvest. 

5) Nettle tea - you may use nettle tea (or "teas" from other plants) to fertilize all plants.

6) Household trash - even individual trash  may be used directly (not adding to compost) as a fertilizer; e.g. banana peels, eggshells or urine. 


 


Comments
Leave a Reply