Na místě uprostřed fotky byla ještě před týdnem velká hromada větví, trávy, kořenů a jiných lepších záležitostí. O víkendu proběhl velký oheň, při kterém bylo spáleno 80 % větví - hromada se značně zmenšila. Po pár dalších dnech věnovaných úklidu (a přeskupování do nového kompostéru) zbyl z hromady pouze kompost (kterým jsem pokryla celé 2 záhony), po jeho odklizení pak pěkný plácek, na který možná zasázím brambory, abych využila ještě zbylý kvalitní kompost. Nakonec jsem prořezala i ořešák a slívu, které jsou nad a okolo kompostéru, a pokácela uschlou meruňku a solidně vzrostlý nálet - přibylo tedy další dřevo na podpal, ale okolí kompostéru vypadá o 100 % lépe!
_________________________________

What you see in the middle of the photo, was a huge compost pile last week - we made a bonfire using nearly 80 % of all wood from this pile and discovered a nicely big pile of compost underneath (which was subsequently delivered to two of our beds). Dealing with mess in the compost area took me about 5 hours of work; however, the area looks much better than before. With pruning the walnut and damson tree above the compost area (and removing old apricot tree and some self-seeded tree) done, this area is a complete change! Finally.

I wonder if I may use that area for potatoes as I want to use the compost to its maximum (the soil under the former compost pile is compost itself) - I will have a try.
 
 
Po krátké zimě bylo třeba navýšit kapacitu kompostéru - postavili jsme tedy nový, opět z palet, ovšem tentokrát větší! Úklid prostoru kolem a samotná výroba (tři strany stlučené, jedna ponechaná volně pouze na háček, aby bylo možné efektivně nakládat s kompostem) trvaly cca 30 min, takže časově i finančně nenáročné. Samozřejmě palety jako kompostér nejsou nejlepší variantou, ovšem dokud nenajdu něco lepšího, budu se jich držet. Teď vzhůru na kompostování!

Na zahrádce začaly klíčit všechny cibule, snad se jich brzy dočkáme i v květu...

______________________________________

As soon as March is in, we decided to upgrade our compost area (with 1 compost bin and one big heap) with one larger and, hopefully, better. I had to burn all wood which was in the previous compost heap as to make space for the new compost bin (which was ready after approx. 30 min) - and found a smaller heap of ready-to-go compost - fine!! So, welcome, our new home-made compost bin!
 
 
Přichází zima a kompost spí... co kdybychom kompostovali doma a efektivně?
_______________________________

The winter is coming and our compost "sleeps"... what about composting at home, effectively?
 
 
Mé snahy o kompostování, které byly doprovázeny velkou skepsí, jsou úspěšné. Včera jsem ponořila ruce do naší kompostové hromady a kromě spousty hmyzu a žížal jsem také objevila TEPLO, krásné živočišné teplo, které mne utvrdilo v tom, že kompost si už žije vlastním životem a za několik měsíců z něj bude použitelný materiál. Povzbudilo mne to natolik, že v nejbližší době vyrobím další kompostér, do kterého budu moci přehodit vrchní část stávajícího kompostu, a založit tak kompost nový, a také si koupím vidle. Přehazovat žížaly v rukavicích není můj šálek čaje.
_________________________

My efforts to start composting were accompanied by a few pessimistic thoughts; however, what I found yesterday in our compost pile, was a way better than I expected - many, many bugs, worms; BUT, the most interestingly, a heat! That, as I assume, shall mean that the compost is now on and after few months, we will be able to enjoy our first homemade compost! This fact encouraged me both to make another compost bin and to purchase pitchfork, as "shoveling" the compost with my bare hands (although in gloves) is not my cup of tea.
 
 
Picture
Pro hnojení rostlin není vždy třeba pořizovat "umělá" hnojiva, ale lze využít i něco, co se u vás v domácnosti nebo zahrádce nachází... zde je namátkou pár tipů:

1) Kompost - staré známé. Ideální forma hnojení, nenáročné (relativně) na přípravu, horší z hlediska časového (trvá jeho "vyzrání"). Použití téměř univerzální.

2) Dřevěný popel - je specifické hnojivo, obsahuje zejména vápník, draslík a fosfor. Lze ho použít prostřednictvím kompostu (tedy přidat popel do kompostu) nebo samostatně, ovšem nikdy ke kyselomilným rostlinám.

3) Listí - spadané listí ze stromů lze využít na jaře dalšího roku k pohnojení rostlin, keřů a stromů, necháme-li je uzavřené ve velkých pytlích či zakopeme-li je do záhonů. Pro tento účel (ani do kompostu) nepoužíváme zásadně listí z ořešáku.

4) Zelené hnojení - pěstování, posečení a zapravení určitých rostlin pomáhá pohnojit záhony v době, kdy jsou "bez užitku", tedy v době, kdy jsou neobsazené nebo po sklizni. Více o jednotlivých rostlinách určených pro zelené hnojení viz zde nebo zde

5) Kopřivová jícha - jako hnojivo a možná i repelent na hmyz lze použít dlouho naložené kopřivy v dešťové vodě (nikoli v kovovém vědru) - ideálně 14 dní. Popis konkrétní přípravy lze nalézt např. zde.

6) Odpad z domácnosti - také jednotlivé "odpadky" se dají použít přímo jako hnojivo bez nutnosti zpracování v rámci kompostu; jedná se např. o banánové slupky (lze použít při sadbě), skořápky od vajíček (rozdrcenými skořápkami lze přihnojit např. rajčata), moč (tady se nejedná o klasický odpad, ovšem hnojit se jí dá taktéž).

_____________________________

Have you tried any natural fertilizer? They are for free (mostly), all-purpose (at least few of them) and unlimited... try these:

1) Compost - well-known, best univerzal fertilizer; however, its preparation, although simple, is long.

2) Wood ashes - fertilizer rich in calcium, potassium and phosphorus. You may use it though compost or independently, never to fertilize acidophilic plants.

3) Leaves - leaves from trees may be used in spring as to fertilize plants, bushes or trees if preserved in bags or dug in beds. Beware of walnut tree leaves.

4) Green fertilizer - certain plants may be used to fertilize beds; you can sow, mow and bury these plants and fertilize the soil while unused or after harvest. 

5) Nettle tea - you may use nettle tea (or "teas" from other plants) to fertilize all plants.

6) Household trash - even individual trash  may be used directly (not adding to compost) as a fertilizer; e.g. banana peels, eggshells or urine. 


 
 
Picture
Aktualizace fotek kompostéru - v současnosti je téměř naplněný. Snažím se zachovat pravidlo vyváženosti zelené a hnědé části, uvidíme za pár měsíců, jestli se snaha vyplatila. Dnes jsem ještě vyplnila prostor mezi díly palet drny, aby kompost získal větší mikroklima.

___________________________

Recent view on my compost bin - currently almost full. I try to obey the rule of green/brown proportionality, so we will see...

 

Kompost

07/23/2013

0 Comments

 
Picture
Nový kompostér už je na místě a čekám, co z něj vzejde. Stloukla jsem ho ze 4 palet a ačkoli vypadá poměrně nenáročně (rozměrově), naplnit ho nebude zas taková legrace, alespoň pokud se člověk bude chtít držet základních pravidel kompostování (viz např. www.kompostuj.cz) - zatím doma shromažďuji zbytky jídla (s výjimkou živočišných pozůstatků), které na kompost dávám cca jednou za 2 dny a vrstvy střídám s posekanou trávou, starým listím, seschlou trávou a v posledních dnech i spadanými nezralými jablky. Půdu pod kompostérem jsem před jeho umístěním zryla, aby bylo pro kompost připraveno ideální prostředí. V posledních suchých dnech jsem kompostér už několikrát zalila, aby v něm vůbec něco kloudného mohlo probíhat...

Masa v kompostéru roste pomalu, ale doufám, že ho brzy naplním a budu ho moci použít na nové (budoucí) záhony.

Příští reportáž už z druhé mřížky (tedy naplněného kompostéru po prostřední 

 
 
Zbytky ze sekání a ostatních činností na zahradě se kupí - právě jako "kupa" se dá označit hromada větví, listí a trávy, která se momentálně na naší zahrádce objevila a neustále se zvětšuje. To, společně s myšlenkou podzimního založení užitkových záhonů (a tedy nutného hnojení), mne přivedlo ke kompostéru.

Nikdy dříve jsem nekompostovala - za mých mladých let se zbytky ze sekání házely na obecnou zelenou skládku, která ovšem kompost netvořila, také jich nebylo tolik (podobné hromady bohužel spatřuji i v samotné zahrádkářské kolonii, kde je ale těchto zbytků více a je škoda, že se jejich tvůrci nesnaží získat kompost a prospět tak své vlastní zahrádce). 

Proto mne oslovily stránky www.kompostuj.cz, které dávají návod nejen na to, jak kompostovat, ale jaké kompostéry existují a příp. i návody na jejich výrobu. Prozatím jsem se rozhodla pro paletový kompostér (téměř nulové náklady), plastový kompostér se mi do zahrádky nelíbí (ovšem pořizovací cena je rovněž příznivá, i když nikoli nulová) a dřevěné kompostéry jsou moc hezké (naimpregnované, vícekomorové), ale poměrně drahé (okolo 2.000-3.000,-).

Kompostování je věda, ale nikoli složitá - jak se uvádí na výše uvedených stránkách, 
"Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny,dřevnaté stonky květin apod.).
 • Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme:
  • vlhké se suchým
  • porézní materiál z hutným
  • „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku.
 • K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.
 • Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.
 • Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
 • Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou.
 • Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme.
 • Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců.

Bohužel i když mají zahrádkáři často na svých zahrádkách strukturu připomínající kompostér, bez ohledu na tyto principy do něj házejí, co jim zrovna vychází (tedy velké množství trávy nebo větve), přitom by pouhou úpravou mohli získat kvalitní výživu pro své zahrádky.

Pokračování po postavení kompostéru a uvedení do provozu. Už nyní ale sdílejte své rady a tipy pro získání nejlepšího kompostu - kombinace zeleného s hnědým (zapravení kuchyňského odpadu,...), a zkušenosti s jednotlivými kompostéry.