Picture
Aktualizace fotek kompostéru - v současnosti je téměř naplněný. Snažím se zachovat pravidlo vyváženosti zelené a hnědé části, uvidíme za pár měsíců, jestli se snaha vyplatila. Dnes jsem ještě vyplnila prostor mezi díly palet drny, aby kompost získal větší mikroklima.

___________________________

Recent view on my compost bin - currently almost full. I try to obey the rule of green/brown proportionality, so we will see...

 

Leave a Reply.